Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas uzyskało grant w ramach programu Atlantis, na uruchomienie transatlantyckich studiów II stopnia w zakresie studiów środkowo – europejskich. Studia będą przebiegały w ścisłej współpracy z West Virginia University (USA) oraz University of Tartu (Estonia), a wymiana sporych grup studentów jest jednym z filarów tego programu. Jesteśmy bodaj jedną z dwóch uczelni niepublicznych w Polsce, która taki grant uzyskała. Studenci polscy otrzymywać będą dwa dyplomy – Collegium Civitas i West Virginia University. W CC realizowany jest także program MA In Human Rights and Genocide Studies – European Joint Post-Graduate Program, w którego realizacji uczestniczą, obok CC, następujące uczelnie: European University – Viadrina (Niemcy), Kingston University (UK), Siena University (Włochy). Studenci otrzymują jeden europejski dyplom sygnowany przez cztery wyżej wymienione uniwersytety.

Contatto:

Pałac Kultury i Nauki
XII piętro, pokój 1210
plac Defilad 1,
00-901 Warszawa
tel. 22 656 71 89
tel. 22 656 71 87
rekrutacja@civitas.edu.pl
Privacy Policy